1914 - 2024
V ZJAZD ABSOLWENTÓW

Jedno miejsce - wiele wspomnień

Historia zjazdów

IV Zjazd Absolwentów

W sobotę 27 września 2014 odbyły się oficjalne uroczystości, które były finałem wielomiesięcznych obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida. W uroczystościach wzięło udział wielu gości i około tysiąc absolwentów. - Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy piękni wspomnieniami, piękni emocjami, piękni wzruszeniami – rozpoczęła prowadząca Jolanta Grus.

Czytaj więcej

III Zjazd Absolwentów

Harcerskim - CZUWAJ! rozpoczęło się spotkanie, inaugurujące III Zjazd Absolwentów LO. Zbiórkę przed piątkowym ogniskiem obrzędowym poprowadził dh Andrzej Zaorski. Nie wszyscy odważnie przekroczyli bramę liceum. Niektórzy przez dłuższą chwilę wypatrywali znajomych twarzy. Dla większości uczestników harcerskiego ogniska było to pierwsze od dziesięciu, a nawet więcej lat spotkanie ze szkołą i z harcerstwem.

Czytaj więcej

II Zjazd Absolwentów

Zaczęło się w piątek 7.X.1994 r. Pierwszą osobą, która zgłosiła się na zjazd była p. Elżbieta Stokarska-Gortad (matura 1960 r.) z Łodzi, została przywitana symbolicznym kwiatkiem przez Szefa Komitetu Organizacyjnego.

O godz. 16.30 spotkaliśmy się przed szkołą, skąd autokary zawiozły nas na miejsce ogniska. O godz. 17.00 uroczyście podpaliła ognisko dh Danuta Rytel (matura 1938 r.), żołnierz AK.

Czytaj więcej

I Zjazd Absolwentów

Wydarzeniem w życiu szkoły był koleżeński Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum, który odbył się w 1960 r. w sali kina "Wschód". W Zjeździe uczestniczył m. in. założyciel Gimnazjum ks. Bronisław Lutyński. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze, było okazją nie tylko do wspomnień i wzruszeń, ale przede wszystkim do podsumowania dorobku szkoły w minionym okresie, co uczyniła w swoim referacie była nauczycielka historii Zofia Karłowska. Uroczystość tę uświetnił akt nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Wyszkowie sztandaru.

Czytaj więcej