1914 - 2024
V ZJAZD ABSOLWENTÓW

Jedno miejsce - wiele wspomnień

IV Zjazd Absolwentów

Część oficjalna

IV Zjazd Absolwentów

W sobotę 27 września 2014 odbyły się oficjalne uroczystości, które były finałem wielomiesięcznych obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida. W uroczystościach wzięło udział wielu gości i około tysiąc absolwentów. - Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy piękni wspomnieniami, piękni emocjami, piękni wzruszeniami – rozpoczęła prowadząca Jolanta Grus.

Tradycyjnie „pod kasztanem” gromadziliśmy się już od rana, by zarejestrować się, ale przede wszystkim spotkać z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki. Co chwilę wybuchały okrzyki radości i głośne powitania.

Uroczystości rozpoczęły się przed południem, poprowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP przemarszem absolwentów, uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości przez miasto, do kościoła św. Wojciecha. Mszę św. odprawili biskup Tadeusz Bronakowski, ks. proboszcz Roman Karaś, ks. dziekan Zdzisław Golan oraz księża – absolwenci liceum. Oprawę muzyczną przygotował zespół Gloriosa Trinita (w którym oczywiście nie brakuje byłych uczniów liceum) oraz chór absolwentów i absolwentek.

Część oficjalną w szkole, w zmienionej nie do poznania sali gimnastycznej, rozpoczęto pieśnią „Gaudeamus igitur” (w wykonaniu choru absolwentek i absolwentów liceum pod kierunkiem Janiny Dąbkowskiej) oraz hymn Polski.

Dyrektor Dorota Piotrowicz ciepło powitała swoich poprzedników Józefa Bułatowicza i Władysława Klimaszewskiego, wicedyrektorki, byłych i obecnych nauczycieli, pracowników administracji oraz ponad 1000 absolwentów, przybyłych z różnych stron świata i Polski. – To niezwykłe, że zjazd zgromadził tyle osób – zauważyła.

100-lecie liceum to okazja, by powrócić do bogatej historii szkoły. Mieliśmy 12 dyrektorów, ponad 300 nauczycieli oraz 7,5 tys. absolwentów. - W szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły jest nauczyciel, ale dumą są absolwenci – najlepsi ambasadorzy, których obecność to potwierdzenie szacunku do szkoły – dodała pani dyrektor, także jedna z absolwentek „Norwida”.

Jak podkreśliła, szkoła stara się korzystać z bogatej tradycji szkoły, mądrości ludzi, którzy ją tworzyli, łączyć tradycję z nowoczesnością. - W ciągu 100 lat czas zmienił tę szkołę. Dziś ma 520 uczniów zgromadzonych w 18 oddziałach, 50 nauczycieli oraz 25 pracowników administracji i obsługi. Prowadzi internat, w którym mieszka obecnie 80 wychowanków. Szkoła wyróżnia się wysokimi efektami kształcenia, średnia z matury zawsze przekracza średnią krajową i wojewódzką – wyliczała dyr. Piotrowicz. Mówiła o osiągnięciach sportowych i naukowych, licznych projektach edukacyjnych. Od lat liceum prowadzi wymianę uczniowską ze szkołą w niemieckim Moormeland. Jej przedstawiciel na uroczystość 100-lecia przyjechał… rowerem. Ten wyjątkowy wyczyn to wyraz szacunku do szkoły i ludzi z nią związanych. - Wchodzimy w 101 rok działalności szkoły. Z nowymi pomysłami i zapałem otwieramy drugie stulecie w dziejach szkoły – obwieściła Dorota Piotrowicz.

Przypomniała, że huczne obchody jubileuszu to w dużej mierze zasługa absolwentów. - Dziękuję za gigantyczną, gigantyczną pracę – zwróciła się do Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia szkoły, który pracę rozpoczął 2 lata temu.

O trwających kilka miesięcy obchodach mówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Karol Pękul. – To wielki dar od losu, że mogę stać tutaj jako reprezentant wielotysięcznej rzeczy absolwentów – przyznał. – Ponad 200 osób brało udział w organizacji tego, czego byliśmy świadkami od stycznia. Kiedy zastanawiam się, dlaczego zaangażowało się tak wielu z was, odpowiedź jest prosta – dla tej szkoły, dla wszystkich, których spotykaliśmy. To także prezent dla Polski. W tym roku mija 25 lat od wielkich przemian w naszym kraju. Mały kamyczek liceum w Wyszkowie do tych obchodów włożyło. Ale zaangażowaliśmy się także, żeby się spotkać, wrócić do dawnych czasów. Bo dziś znów wszyscy jesteśmy młodzi, wróciliśmy do tych ławek, na te korytarze. Wiele szkole zawdzięczamy. Nie byłoby tych obchodów, gdyby ta szkoła nas nie ukształtowała, nie wpoiła w nas ideałów.

Za wsparcie, zaangażowanie podziękował dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom, władzom samorządowym powiatu, miasta i gmin ościennych.

O ogromnym wkładzie w wychowanie mówili ks. Henryk Kietliński, honorowy obywatel Wyszkowa oraz ks. Jerzy Błaszczak. – Na bal nie przyjdę, bo słabo już tańczę – z właściwym sobie poczuciem humoru rozpoczął przemówienie ks. Kietliński, dziś już jeden z najstarszych absolwentów liceum. – Dla mnie, moich koleżanek i kolegów to już ostatnia dekada. Pozwólcie więc, że wyrażę szczególny szacunek zgromadzonym seniorom.

Szacunek oddał także rodzicom, dwóm sztandarom szkolnym, współczesnemu i z czasów powojennych. – Mamy dwa sztandary, dwie epoki – zauważył.

- Razem z wami zaraziłem się Norwidem. Mówiłem o nim w Rzymie, walczyłem w Warszawie o muzeum. Nie wiem, czy mi się uda, pomóżcie mi – apelował, a na pamiątkę 100-lecia przekazał dla szkolnej biblioteki zbierane przez lata Studia Norwidiana.

Cecylia Domżała, przedstawicielka urzędu marszałkowskiego wręczyła przyznany szkole przez marszałka Adama Struzika Medal Pro Masovia oraz wyróżnienia: Władysławowi Klimaszewskiemu, Agnieszce Borek, Wojciechowi Jabłońskiemu, Marzenie Sobczyńskiej, Mirosławowi Macioszczykowi, Zofii Bernatowicz, Urszuli Siankowskiej, Grażynie Karolewskiej i Halinie Morgale.

O tym, że ILO jest najstarszą szkołą w Wyszkowie, przypomniał starosta Bogdan Pągowski: - Macie państwo prawo do dumy z tradycji, sukcesów, heroicznych kart w historii. Szkoła ma tysiące wychowanków w kraju, poza granicami, wielu mieszka i pracuje na ziemi wyszkowskiej. Najważniejszy prezent z okazji jubileuszu to dzisiejsze spotkanie nieprzeciętnych ludzi.

W uroczystościach wzięli udział również burmistrz Grzegorz Nowosielski i jego zastępca Adam Mróz, absolwent liceum. Wraz z żoną, Agnieszką tworzyli w szkole klasową parę. – Wyszków ma 500 lat. 100 lat liceum to 1/5 tej historii – zauważył.

Gratulacje złożyli także euro poseł Jarosław Kalinowski, poseł Bartłomiej Bodio, przedstawiciele kuratorium oświaty, Stowarzyszenia Pomocy Szkole, liceum im. C.K. Norwida w Ostrołęce oraz dyrektorzy szkół wyszkowskich i całego powiatu.

Akademię zakończył program artystyczny, w który – widać było – uczniowie, nauczyciele i absolwenci włożyli wiele pracy. Przypomnieli historię szkoły (można było zobaczyć m.in. wiele zdjęć), zabrali nas we wspaniałą, muzyczną podróż po poszczególnych dekadach.

next-blue-1

Niech żyje bal!

IV Zjazd Absolwentów

Ponad tysiąc absolwentów wzięło udział w Wielkim Balu Absolwentów, którym zakończyliśmy obchody 100-lecia naszego ogólniaka. Taki bal to nie tylko wspólna zabawa do białego rana, ale też długie rozmowy z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami, istny powrót do przeszłości i niesamowita atmosfera, której nie zazna się na żadnej innej uroczystości.

Dla wielu z nas pierwszym balem była studniówka. W sobotni wieczór 28 września znów stawiliśmy się w naszej szkole, elegancko ubrani – tym razem by wziąć udział w kolejnym zjeździe absolwentów i świętować 100-lecie naszego liceum.

Rozpoczęliśmy, jak studniówkę, tradycyjnym polonezem, dumnie tańczyliśmy go w pięknie udekorowanej szkolnej hali sportowej. Później do wspólnej zabawy zaprosili znani ze szklanego ekranu i radiowej anteny Robert Janowski z zespołem oraz didżej Marek Sierocki. Przypomnieli przeboje, przy których bawiliśmy się w szkolnych latach… 60., 40., 30., 10 lat temu lub zaledwie w ubiegłym roku. Na parkiecie wyciskaliśmy siódme poty, zdzieraliśmy buty i gardła, śpiewając polskie i światowe hity. A jeśli naszym muzycznym przewodnikiem był Robert Janowski, nie mogło obejść się bez zjazdowej wersji teleturnieju „Jaka to melodia?” Towarzyszyła mu gorąca atmosfera i wielkie emocje, ostatecznie najlepsza okazała się drużyna absolwentek z 1998 r. Z kolei z wygranej w konkursie na najliczniej zgromadzony rocznik cieszyli się licealiści, którzy maturę zdali w 1980 r.

Tej nocy głośno było nie tylko na hali, ale i w całej szkole. Sale, w których ulokowano poszczególne roczniki oraz korytarze wypełniał śmiech i gwar rozmów. Wyraźnie odczuwalna była atmosfera ogólnej sympatii, łamiąc bariery wiekowe nie zawracaliśmy sobie głowy tytułami per pan czy per pani. Tej nocy wszyscy byliśmy po prostu absolwentami „Norwida”.

Wszystkim absolwentom serdecznie dziękujemy za przybycie, wspaniałą zabawę i atmosferę, której z pewnością długo nie zapomnimy. To bez wątpienia był bal 100-lecia!

Podsumowanie licznych wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego znajdziecie w dodanych poniżej materiałach archiwalnych, a w szczególności w Kronikach Obchodów.

next-blue-1

Muzyka

next-blue-1

Filmy

next-blue-1

Serial "Nasze liceum"

next-blue-1

Pierwszy koncert - Absolwenci Grają i Śpiewają

next-blue-1

Drugi koncert - Absolwenci Grają i Śpiewają dla Wszystkich

next-blue-1

Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

next-blue-1

Kronika obchodów

next-blue-1

Koncert "Świecie nasz"