1914 - 2024
V ZJAZD ABSOLWENTÓW

Jedno miejsce - wiele wspomnień

I Zjazd Absolwentów

Wydarzeniem w życiu szkoły był koleżeński Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum, który odbył się w 1960 r. w sali kina "Wschód". W Zjeździe uczestniczył m. in. założyciel Gimnazjum ks. Bronisław Lutyński. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze, było okazją nie tylko do wspomnień i wzruszeń, ale przede wszystkim do podsumowania dorobku szkoły w minionym okresie, co uczyniła w swoim referacie była nauczycielka historii Zofia Karłowska. Uroczystość tę uświetnił akt nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Wyszkowie sztandaru.