1914 - 2024
V ZJAZD ABSOLWENTÓW

Jedno miejsce - wiele wspomnień

II Zjazd Absolwentów

Ognisko i msza św.

Zaczęło się w piątek 7.X.1994 r. Pierwszą osobą, która zgłosiła się na zjazd była p. Elżbieta Stokarska-Gortad (matura 1960 r.) z Łodzi, została przywitana symbolicznym kwiatkiem przez Szefa Komitetu Organizacyjnego.

ognisko01O godz. 16.30 spotkaliśmy się przed szkołą, skąd autokary zawiozły nas na miejsce ogniska. O godz. 17.00 uroczyście podpaliła ognisko dh Danuta Rytel (matura 1938 r.), żołnierz AK.

Krótką gawędę powiedział dh Władysław Klimaszewski, dyrektor szkoły. Ognisko prowadził dh Wojtek Kozek, absolwent z 1992 r. Kilka wspomnień z czasów okupacji padło z ust dh Radosława Rytla (matura 1946 r.).

ognisko02Wspominaliśmy poległych kolegów z roku 1920, z lat wojny i okupacji, komendantów hufców Wyszków i Wołomin (absolwentów Liceum), drużynowych, harcerzy. Spłonęła w ogniu wiązanka chryzantem - symbol naszej pamięci.

I płynęła w las piosenka harcerska: ta z lat dwudziestych, czterdziestych i ta późniejsza aż do dzisiejszej. "Wiatr ją niósł, las kołysał...".

Do późnej nocy żarzył się ogień wspomnień.

***

szkola01W sobotę 8.X.1994 r. o godz. 7.30 wszyscy łącznicy zajęli swoje miejsca na korytarzu szkolnym, otworzył podwoje Sekretariat Zjazdu. Młodzież objęła swoje stanowiska (obsługa zjazdu, służba informacyjna). I czekaliśmy, witaliśmy, rozdawaliśmy materiały zjazdowe... przyjmowaliśmy nowe zgłoszenia.

kosciol01O godz. 8.30 sztandary szkoły, poprzedzone przez orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej pod opieką p. Józefa Duberta i pod batutą I Kapelmistrza WP ppłk mgr Franciszka Bieganowskiego, rozpoczęły przemarsz uczestników Zjazdu do kościoła św. Idziego.

W tych szeregach poczuliśmy się silni wspólnotą i dumą.

O godz. 9.00 rozpoczęła się msza św. Celebransem był Ks. Infułat Zdzisław Król (matura 1953 r.). Mszę św. koncelebrowało 15 księży: nasi prefekci Ks. Janusz Sakowski i Ks. Kazimierz Bartosiewicz (przez wiele lat związani z naszą szkołą, którzy w trudnych okresach służyli nam moralnym wsparciem) oraz absolwenci liceum.

kosciol02Łza zakręciła się w oku, gdy O. Henryk Kietliński w homilii mówił o swojej miłości, trudnych czasach lat pięćdziesiątych, o szkole, nauczycielach i kolegach... i wtedy, gdy z czcią całował pierwszy sztandar szkoły.

Powrót do szkoły prowadził przez ulice: Białostocką, Plac Daszyńskiego, Pułtuską, 11 Listopada. Witali nas mieszkańcy miasta.

Już szukaliśmy się nawzajem. Wielu z nas poszło na cmentarz, by złożyć kwiaty na grobach Koleżanek i Kolegów, Dyrektorów: Apolinarego Rytla, Antoniego Kamińskiego, Nauczycieli. Przy grobach Dyrektorów, Profesorów wartę pełnili uczniowie szkoły, którzy wcześniej złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

next-blue-1

Akademia

akademia01Godzina 12.00 - "Szanowni Państwo! W każdym z nas drzemie potrzeba spojrzenia w przeszłość. Im większy upływ lat, tym częściej wracamy do czasów młodości, czasów szkolnych, do swojej Itaki. Czujemy potrzebę spotkania dawnych Kolegów, Nauczycieli, budzą się w nas refleksje, ciekawość. Okazją do spełnienia tych pragnień stał się fakt, że nasza szkoła skończyła 80 lat".

Tymi słowami rozpoczęła uroczystość oficjalną p. Ewa Cudna-Dąbrowska (matura 1964 r.), wicedyrektor liceum.

Uroczystość naszą zaszczycili: władze wojewódzkie, miejskie i oświatowe, dyrektorzy wyszkowskich szkół, zakładów pracy.

Przybyli, ciepło witani, byli dyrektorzy szkoły: p. Eugeniusz Stelmaszczyk (matura 1933 r.), p. Chwalisław Mańko oraz Nauczyciele.

Nas absolwentów było 947 osób. Brała również udział młodzież - aktualni uczniowie szkoły.

akademia02Dyrektor Władysław Klimaszewski w swoim przemówieniu wspominał o zasługach założyciela Gimnazjum ks. Bronisława Lutyńskiego. "Myślę, że postawa ks. Lutyńskiego była przykładem dla nauczycieli i dyrektorów, którzy w tej szkole wtedy i później pracowali i pracują."

Mówił także o ogromnym wpływie społeczeństwa Wyszkowa na działalność Gimnazjum i Liceum, społeczeństwa, które zawsze było dumne ze swej szkoły, jej absolwentów. Dawało temu wyraz przez 80 lat patronując jej, pomagając, czego dowodem jest np. podarowanie Gimnazjum pałacyku i 16 hektarowego parku nad Bugiem.

akademia03Przemawiał Szef Zjazdu p. Stanisław Marek Ziemiecki (matura 1965 r.), "człowiek, który nie spał przez ostatnie noce, który od miesięcy odmieniał słowo 'zjazd' przez wszystkie przypadki".

Powiedział m.in.: "Pamiętajmy, stanowimy jedną wielką rodzinę wychowanków Gimnazjum i Liceum w Wyszkowie... Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w pracach przy organizacji Zjazdu. Szczególnie zaś członkom Komitetu Organizacyjnego, Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej Liceum. To dzięki Państwu i Wam Koledzy mogliśmy się tu spotkać dzisiaj."

akademia04Głos zabrali: przedstawicielka I-szej klasy liceum, najmłodszych uczestniczących w uroczystości - Katarzyna Kowalska i przedstawiciel najstarszego pokolenia absolwentów p. Antoni Rytel (matura 1936 r.).

Obaj byli dyrektorzy szkoły: p. Eugeniusz Stelmaszczyk (matura 1933 r.) i p. Chwalisław Mańko przemawiali wspólnie.

akademia05Dyr. E. Stelaszczyk sprawił nam wszystkim ogromną radość - przywiózł akt erekcyjny nadania szkole sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo Wyszkowa w 1947 r.

Opowiedział nam o uroczystościach związanych z tym faktem, o swojej wielkiej radości z powodu otrzymania przez szkołę sztandaru, która dla Niego zakończyła się wymówieniem z pracy. Odchodząc zabrał ze sobą akt erekcyjny, który przez 47 lat przechowywał jak relikwię.

akademia06Część oficjalną zakończył montaż poezji C. K. Norwida w wykonaniu młodzieży liceum.

Miłym akcentem był fakt ufundowania przez Absolwentów tablicy pamiątkowej, którą odsłonił p. Eugeniusz Stelmaszczyk.

Władze miasta z okazji 80-lecia Gimnazjum i Liceum podarowały szkole komputer IBM wraz z drukarką laserową.

next-blue-1

Spotkania i bal

Po części oficjalnej zwiedziliśmy szkołę i wystawę poświęconą 80-leciu istnienia Gimnazum i Liceum, wystawy w Muzeum Miejskim i Bibliotece Miejskiej im. C. K. Norwida, a przede wszystkim spotkaliśmy się z Nauczycielami, Koleżankami i Kolegami w salach lekcyjnych.

szkola02

Absolwenci z lat 1961, 1962, 1963.

szkola03

Absolwenci z lat 1964 i 1965.

szkola04

Grupa absolwentów z roku 1968.

szkola05

Pan prof. Janusz Bielski z wychowankami z lat 1971 i 1972.

 

Zapraszamy na bal...

bal01

Wracaliśmy do domu w szampańskich nastrojach z nadzieją spotkania się za 5 lat!

A wszystko to mogło się odbyć dzięki pracy Komitetu Organizacyjnego (32 spotkania), Łączników (29). Rozpoczęliśmy przygotowania 12.IV.1994 r., zakończyliśmy pracę spotkaniami: Komitetu Organizacyjnego w dn. 9.X.1994 r. i Łączników w dn. 18.X.1994 r. - zamykającymi zjazd.

next-blue-1

next-blue-1

next-blue-1

next-blue-1

next-blue-1